Wat is Tienskip?

In het kort

 • Tienskip bereikt jongeren op vernieuwende wijze bij de lokale politiek.
 • Tienskip blijft dicht bij de belevingswereld van de jongeren.
 • Tienskip brengt politici en jongeren bij elkaar.
 • Tienskip laat jongeren nadenken over praktische oplossingen voor problemen waar zij tegenaan lopen.

Hoe werkt Tienskip?

Tienskip is een organisatie voor en door jongeren, met als doel om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Door middel van het organiseren van projectdagen op middelbare scholen probeert Tienskip de kloof tussen jongeren en politiek te verkleinen. Deze dag leren de leerlingen niet uit de boeken, maar worden zij vanuit het klaslokaal in de samenleving gedropt. Wij nemen de jongeren mee naar een (politieke) locatie buiten school, waar zij samen met onder andere raadsleden aan de slag gaan.

Onze organisatie heeft met al haar activiteiten de volgende doelen:

 • De kloof tussen politiek en jongeren verkleinen.
 • Jongeren op laagdrempelige manier kennis laten maken met de gang van zaken in de lokale politiek.
 • Actief burgerschap in de praktijk brengen. Jongeren laten zien wat allemaal mogelijk is met de juiste politieke 'know-how'.
 • Jongeren laten zien dat als je iets wil bereiken binnen de gemeente dat dit binnen je mogelijkheden ligt.

Hoe ziet zo'n projectdag eruit

Stap 1: Het democratisch paspoort

Jongeren zijn eigen baas over wat er wordt besproken op de projectdag. Er is natuurlijk niks leuker aan kennis maken met de lokale politiek dan aan de hand van onderwerpen die je zelf echt belangrijk vindt. Tienskip breekt enkele weken voor de projectdag in tijdens de les, om de projectdag uit te leggen. Hier krijgen de jongeren een opdracht, om via onze website een aantal vragen te beantwoorden. In deze vragen formuleren de jongeren een probleem, wens of verandering die zij willen zien in hun eigen leefomgeving.

Stap 2: Beginnen maar!

Nadat alle paspoorten zijn ingevuld en zijn ingedeeld in groepjes kan de projectdag beginnen. De jongeren zullen hun paspoort krijgen en via de douanecontrole de ruimte betreden. Paspoort gecheckt, koffie gepakt en op naar de goede tafel. Aan tafel zitten de jongeren met klasgenoten die allemaal een soortgelijke probleemstelling hebben geformuleerd. Samen gaan zij brainstormen over de mogelijke oplossing voor problemen die zij hebben geformuleerd op het paspoort. Voor deze vertaalslag staan zij uiteraard niet alleen. Aan elke tafel zetelt een expert die de jongeren helpt om de problemen om te zetten tot een oplossing. De eerste brainstormsessie gaat voornamelijk over het koppelen van de paspoorten en kijken naar de ideale situatie van de jongeren.

Stap 3: Van ideaal naar plan

De tweede brainstormsessie zal in het teken staan van de het verwerken van de ideale situatie tot een concreet plan. Dit is het praktische gedeelte waarbij gekeken wordt hoe de problemen in concrete stappen kunnen worden verholpen of waar de wens van de leerlingen vorm en inhoudt krijgen. Eigenlijk ontwikkelen de jongeren een stappenplan voor het oplossen van het probleem.

Stap 4: Presenteer het plan!

De jongeren hebben een plan hoe zij hun probleem moeten aanpakken. Dit gaan zij wereldkundig maken op de projectdag. Elke groep krijgt een minuut de tijd om hun plan zo daadkrachtig mogelijk toe te lichten. Zij zullen aan medeleerlingen en experts zo duidelijk mogelijk moeten maken wat hun plan is en waarom het hun steun moet krijgen, want uiteindelijk zal er door de zaal online worden gestemd op het beste idee.

Stap 5: De toekomst ligt in je handen (of doe er zelf wat aan!)

Allemaal leuk en aardig, maar na de projectdag blijft het alleen maar bij plannen? Nee hoor, de jongeren kunnen na de projectdag doorgaan met hun project. Zij zullen dan onder onze begeleiding bij de goede mensen terecht komen in de gemeente en provincie. Dan is het hebben van een leuke dag niet het doel, maar de daadwerkelijke uitvoering.

Meet the team(skip)!

Groepsfoto team

Tienskip bestaat uit vijf enthousiaste studenten (van links naar rechts):

 • Bram van Beekhuizen (24 jaar, student HBO-ICT)
 • Hindrik Talsma (24 jaar, student Internationale Betrekkingen)
 • Jeppe Kok (25 jaar, student Politicologie)
 • Jens Meindertsma (22 jaar, student Geschiedenis)
 • Piter Reitsma (24 jaar, student Communicatie en Multimedia Design)
Samen met een grote groep vrijwilligers en experts organiseren wij projectdagen en nog veel meer! Wat begon als een uit de hand gelopen profielwerkstuk van Jeppe, bracht Hindrik en Jeppe in 2016 bij minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk aan tafel. Op uitnodiging van destijds Tweede Kamerlid Lutz Jacobi waren wij daar te gast om te praten over vernieuwende democratie. Onder het motto: "dit moet niet alleen maar bij ideeën blijven" zijn wij toen naar Den Haag afgereisd om ons plan te presenteren.

Na lang nadenken over ons concept, zijn wij met onze eerste pilot begonnen om jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Je kunt pas weten waar je het over hebt als je het uitprobeert. Daardoor hebben wij twee pilots gehouden, voordat wij de sprong in het diepe namen om met geld van onder andere de gemeente een reeks projectdagen te organiseren. In het eerste schooljaar van ons jonge bestaan hebben wij 715 jongeren bereikt van scholen in de gemeente Leeuwarden. Dit schooljaar (2019/2020) gaan we dat uibtreiden om nog meer scholen en jongeren te betrekken!

hjk

Wil jij helpen?

Misschien als vrijwilliger om een handje te helpen op projectdagen of als expert om leerlingen te helpen tot oplossingen te komen.

Doe mee!