‘Friesland 2038?’ is hét gratis politiek festival waar je nadenkt over de vraag; ‘Wat moet Friesland bieden in 2038 wil jij er nog steeds (of weer) wonen?’. Samen met medejongeren en een vakexpert ga je aan de hand van deze vier thema’s met deze vraag aan de slag. Schrijf je snel in voor een thema!
LEES MEER

Klimaatverandering en duurzaamheid

Afbeelding boom

In Friesland is veel ruimte vergeleken met de rest van Nederland. Volgens sommigen genoeg ruimte om daarmee het klimaatvraagstuk voor Friesland op te lossen. Wat kan de provincie hier dan precies aan doen? Moet Friesland de bakermat worden qua duurzaamheid voor Nederland? Of moeten we vooral rekening houden met het mooie Friese landschap.

Naast het opwekken van energie kan je ook het energieverbruik verkleinen. Hoe gaan de Friese gebouwen, bussen en auto’s toekomstbestendig worden? Wat kan Friesland doen aan het wereldwijde klimaatvraagstuk. Hoe duurzaam wordt Friesland?

Cultuur en identiteit

Afbeelding fiets

Friesland wordt landelijk geroemd om zijn eigen stukje identiteit. Maar wat houdt die identiteit precies in? En wat moet deze cultuur in Friesland jou bieden om hier te blijven wonen?

Hoe met Friesland zich ontwikkelen, moet er geïnvesteerd worden in eigen taal of juist in de internationalisering van Friesland. Hoe gaan we de ‘Friese identiteit’ beschermen tegenover de steeds verder trekkende globalisering.

Identiteit wordt opgevolgd door cultuur, met Leeuwarden 2018 is er een verbazingwekkend jaar geweest, maar hoe nu verder?

Wonen en vrije tijd

Afbeelding huis

Als je in 2038 in Friesland wilt blijven, moet je toch een dak boven je hoofd hebben. De huizenmarkt is zoals gewoonlijk erg krap en de huizenprijzen stijgen overal in het land. Moet er ook in Friesland grof worden bijgebouwd? Moeten de dorpen worden uitgebreid? Of moet het allemaal maar gewoon hetzelfde blijven.

Waar je woont besteed je ook je vrije tijd. Is er wel genoeg te doen in Friesland? En blijven de sport- en cultuurvoorzieningen in de dorpen wel bestaan? Moet er in de komende tijd vol worden ingezet op de verruiming van het aantal evenementen in Friesland?

Onderwijs en werk

Afbeelding fabriek

Friesland kampt al jaren met een ontzettende braindrain. Alle slimme, creatieve koppen trekken naar de randstad, want daar is het werk. Een ontzettend leegloop van de dorpen tot gevolg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jongeren hier blijven of na hun studie hier weer terugkeren? Moet er geïnvesteerd worden in de bereikbaarheid van Friesland, of juist in een echte eigen universiteit?

Moet Friesland zich focussen op het beste vestigingsklimaat voor bedrijven? Zorg je er zo voor dat er genoeg werk is in Friesland, of zijn er andere zaken nodig?

Tickets zijn hieronder gratis verkrijgbaar. Kies 1 van 4 thema's om mee te kunnen doen

Tienskip houdt zich door het jaar heen met het betrekken van jongeren bij de lokale politiek. Door de organisatie van projectdagen op middelbare scholen en MBO’s, heeft Tienskip in één schooljaar zo’n 800 jongeren bereikt. Bij de projectdagen staat een eigen bedachte probleemstelling centraal. De jongeren worden op de dag zelf ingedeeld in groepjes met soortgelijke probleemstellingen, waar ze onder begeleiding van een expert de probleemstelling omzetten tot een oplossing. Geen duffe theorie, maar gewoon met eigen praktijk aan de slag!

Brainstormsessie

Wat wij op kleine schaal op de scholen doen, willen wij groter aanpakken op het politieke festival. Zo richten wij ons op dit festival op het nadenken wat er volgens de jongeren voor nodig is om Friesland toekomstbestendig te maken. Het doel is natuurlijk om jongeren duidelijk te maken dat het belangrijk is om na te denken over de toekomst van je woonomgeving. Maar dit is ook het moment om aan te geven dat de verantwoordelijkheid van de toekomst van je woonomgeving ook bij jezelf ligt. De jongeren zullen op deze dag dan ook in direct contact komen met de mensen die werkzaam zijn voor de provincie en gemeente.

Deze brainstormsessie is ingedeeld in twee delen. Het eerste deel is ongeveer een uur en zal voornamelijk gaan over wat het ideaal is. Wat zijn de dromen en doelen die de jongeren stellen voor Friesland 2038. Het is belangrijk om over die ideale situatie in 2038 na te denken, want in het tweede gedeelte (wat ook bestaat uit een uur) zal men nadenken hoe deze ideale situatie bereikt kan worden. Hier is het de bedoeling dat er concrete ideeën komen hoe dit ideaal bereikt kan worden.

Afbeelding feesttent

Sprekers en muziek

Om wat afwisseling te brengen met het harde denken aan de brainstormtafels, zullen er verschillende sprekers en muzikale onderdelen in het programma worden opgenomen. Sprekers zullen ingaan op de verschillende thema’s, maar ook over hun ervaring met het bereiken van hun eigen lange termijn doelen in de politiek. De muziek zal in de pauzes zorgen voor een waardevolle opvulling van het programma, waar men de muziek kan bewonderen onder het genot van een lekkere bak koffie, thee of ander drinken.

Afbeelding band op podium

Festival 2.0

Tienskip zal ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk politieke partijen en belangenorganisaties aanwezig zijn. Deze kunnen namelijk ontzettend veel inspiratie putten uit de ideeën die de jongeren hebben bedacht. De jongeren hebben namelijk een visie ontwikkelt over hun toekomst. Toch willen wij nog een stap verder gaan. Er is namelijk niet zo demotiverend als het feit dat je een plan hebt bedacht, maar dat er uiteindelijk niks mee gebeurd. We zullen daarom deze partijen en organisaties ook vragen om plannen te steunen al zij het een warm hart toedragen. Dit betekent het volgende, de jongeren kunnen als zij het willen verder werken aan het plan. Tienskip organiseert op het provinciehuis of stadhuis een vervolgsessie, waar de jongeren verder kunnen werken aan hun plan. Het politiek festival is dan het vertrekpunt tot de werkelijke uitvoering van de plannen. De steun vanuit de partijen en organisaties betekent dan dat zij zullen helpen bij deze vervolgsessie met het netwerk wat zij hebben.